Φροντίδα για τον φροντιστή ασθενούς ΑΕΕ

Είναι τέτοιο το φορτίο του φροντιστή που τις περισσότερες φορές αμελεί τις δικές του ανάγκες.

Ο ασθενής πολλές φορές υποφέρει από κατάθλιψη και γίνεται πολύ απαιτητικός μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες στο σπίτι και να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες.

Ο φροντιστής πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή να γίνει ανεξάρτητος και να παίρνει αποφάσεις.

Πρέπει να τον ενθαρρύνει να συμμετέχει σε δραστηριότητες και να φροντίζει να κάνει το ίδιο και αυτός.

Πρέπει ο φροντιστής απαραιτήτως να διαθέτει χρόνο για τον εαυτό του για να μπορεί να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίσει την υποστήριξη του ασθενή.

Αυτό πρακτικά σημαίνει την ύπαρξη και άλλου ατόμου και δεν πρέπει να νιώθει ο φροντιστής ότι εγκαταλείπει τον άνθρωπό του και να έχει ενοχές όπως συνήθως συμβαίνει.

Φτιάξτε ένα πρόγραμμα καθημερινότητας για τον ασθενή και τον εαυτό σας.

 

Comments are closed.