ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΜΣΚΠ – ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΙΟΥ 2021